Navigácia

Kontakt

 • Farnosť sv. Františka z Assisi Vranov nad Topľou - Juh
  Nám. Jána Pavla II. 2447/21, 09301, Vranov nad Topľou
 • 057/4464370

Streda 4. 5. 2016

Anketa

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

Vitajte na EduPage

Drahí veriaci,

upravili sme pre vás, na dobu skúšobnú, našu farskú stránku.Ak by ste mali dotazy k jej novému šatu,informujte nás na adrese casopispoverello@gmail.com

 

Novinky

 • Birmovanci – v sobotu 14.5.o 2 týždne – bude duchovná obnova birmovancov, ktorí pôjdu 12. 6. 2016   na birmovku so spoločenstvom MAJÁK – účasť povinná!!! Ospravedlnenie nie je možné!!!
   

 • V piatok 6.5.2016 po večernej sv. omši bude stretnutie všetkých rodičov birmovancov, ktorí pôjdu 12. 6. 2016 na birmovku. Účasť rodičov je povinná.

 • V pondelok, utorok a stredu sú v Cirkvi Prosebné dni. Ich obsahom budú prosby za tohoročnú úrodu. V utorok pri večernej sv. omši bude vo farskom kostole požehnanie siatín.
   

 • Fatimská sobota (7.5.2016) – sv. omšu začíname modlitbou sv. ruženca v obidvoch kostoloch.
   

 • Eucharistická adorácia na 1. piatok v mesiaci (6.5.2016) začne o 15.00 hod. modlitbou Korunky k Božiemu milosrdenstvu.

 • Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť: 

  Matej DŽAVORONOK a Katarína PANDOŠČÁKOVÁ

      ohlasujú sa druhýkrát 
   

  Zahŕňte týchto mladých do svojich modlitieb!

 • V stredu 4.5. bude stretnutie snúbencov – náuka s manželským párom o 17.00 v katechetickej miestnosti namiesto štvrtka!
   

 • Od pondelka 2. mája sa posúvajú večerné sv. omše na 18.30 hod. Pred   sv. omšami o 18.25 hod. sa budeme spoločne modliť Májovú pobožnosť- Loretánske litánie. Od piatku sa zároveň budeme modliť aj  Deviatnik k Duchu Svätému.
   

 • Sviatosť zmierenia pred 1. piatkom budú naši kňazi vysluhovať v týždni ráno od 6.00 hod. a večer od 17.45 hod. do sv. omše (okrem štvrtka- prikázaného sviatku).Na filiálke Na Vŕšku budú spovedať v piatok od 16.30 hod.
   

 • 6.veľkonočnú nedeľu (1.5.2016) bude Eucharistická adorácia na 1. nedeľu v mesiaci o 14.30 hod vo farskom kostole; na filiálke na Vŕšku po sv. omši.
   

 • Na opravu strechy farského kostola obetovali Bohuznáme rodiny 100 €, 50 € a 50 €. Pán Boh zaplať za vaše milodary.V nedeľu 1.5. je na filiálke na Vŕšku zbierka na opravu strechy kostola. Pán Boh zaplať za vaše milodary. Nasledujúcu nedeľu 8.5. bude zbierka na katolícke masmédiá.
   

 • Na upratovanie kostola na nasledujúci týždeň pred 7.veľkonočnou nedeľou prosíme rodiny Nalešníkova, Oravcova, Kislíkova. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k uplynulej nedeli.
   

 • V priečinku Rozpis čítaní sme aktualizovali údaje na nasledujúce obdobie od 5.mája do slávnosti Sedembolestnej Panny Márie (15.9.2016). Upozorňujeme všetkých lektorov, aby si nový rozpis všimli, vytlačili a podľa neho sa aj riadili.Ďakujeme!

 • Začala sa výmena krytiny a oprava strechy na farskom kostole. Podrobnosti a fotografie nájdete postupne na tejto našej internetovej stránke. Prosíme o zvýšenú pozornosť pri prechádzaní okolo kostola.
   

Novinky

Kontakt

 • Farnosť sv. Františka z Assisi Vranov nad Topľou - Juh
  Nám. Jána Pavla II. 2447/21, 09301, Vranov nad Topľou
 • 057/4464370

Fotogaléria