Navigácia

Kontakt

 • Farnosť sv. Františka z Assisi Vranov nad Topľou - Juh
  Nám. Jána Pavla II. 2447/21, 09301, Vranov nad Topľou
 • 057/4464370

Utorok 9. 2. 2016

Anketa

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

Vitajte na EduPage

Drahí veriaci,

upravili sme pre vás, na dobu skúšobnú, našu farskú stránku.Ak by ste mali dotazy k jej novému šatu,informujte nás na adrese casopispoverello@gmail.com

 

Novinky

 • V pondelok 8.2.2016 oslavuje svoje narodeniny náš pán kaplán vdp. Rudolf Smoter. 

  Drahý pán kaplán!

  Vyprosujeme Vám hojné Božie milosti, aby prostredníctvom Vašej služby našlo veľa ľudí zmysel svojho života. Vyprosujeme Vám silu slova, ktoré mení suchú zem na úrodnú. Vyprosujeme zdravie potrebné pre fyzické fungovanie. Vyprosujeme lásku, ktorá sa dotýka sŕdc. Všetko najlepšie prajú farníci našej farnosti.

 • Pobožnosť krížovej cesty v pôste – každú stredu a piatok 17.30, v nedeľu po pôstnej kázni.

 • Nasledujúcu – 1. pôstnu nedeľu popoludní zaznie o 14.30 pôstna kázeň - premonštrát Konštantín Daniel Boleš, OPraem. Po jej skončení nasleduje pobožnosť krížovej cesty.

  Pôstne kázne budú pokračovať v celom pôstnom období. Prinášame Vám ich témy:


 • Vo štvrtok 11.2.2016 je 24. Svetový deň chorých. Sviatosť pomazania chorých budeme vysluhovať pri večernej sv. omši. Túto sviatosť môžu prijať všetci chorí a tí, ktorí majú viac ako 60 rokov. (Pripomíname, že túto sviatosť môžu prijať len tí, ktorí sú vyspovedaní – sú v posväcujúcej milosti.)

 • ZMENA sv. omší: vo štvrtok 11.2.2016 bude sv. omša o 9.00 hod z dôvodu kňazských rekolekcií. Sv. omša o 6.30 nebude.

 • V stredu je Popolcová streda. Tento deň je dňom pokánia v celej Cirkvi. Zároveň je prísny pôst  a zdržovanie sa mäsitého pokrmu (Môžeme sa najesť max. 3 krát za deň, z toho len raz dosýta). Popolec budeme udeľovať pri všetkých sv. omšiach. Na R.O. – značenie popolom pri bohoslužbe slova. Stredou sa začína 40-dňové pôstne obdobie.

 • V utorok 9.2.2016 po večernej sv. omši bude biblické stretnutie v katechetickej miestnosti. Ste srdečne pozvaní
   

 • V utorok 9.2.2015 bude vo farskom kostole od 15.00 vo farskom kostole eucharistická adorácia pred pôstom.
   

 • V nedeľu 7.2.2016 popoludní sú prvonedeľné eucharistické pobožnosti: vo farskom kostole o 14.30 hod.a na Vŕšku po sv. omši.

 • Bohuznámi darcovia obetovali na opravu strechy 4 krát po 50 €, bohuznáma 10,- €. Sponzorským darom obetoval na opravu strechy Bohu známy darca 2000 €. Pán Boh zaplať za vaše milodary. Minulotýždňová zbierka na opravu strechy nášho kostola: 1474,06 €. Pán Boh zaplať za vašu štedrosť. Na budúcu nedeľu je zbierka na charitu.

 • Na upratovanie kostola na nasledujúci týždeň pred 1.pôstnou nedeľou prosíme tieto rodiny: Dyľova, Vargovičova, Velika. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k uplynulej nedeli. 
   

 • V sobotu 6.2.2016 je 1. sobota v mesiaci – začneme modlitbou sv. ruženca. 
   

 • Sviatosť zmierenia pred 1. piatkom budú vysluhovať naši kňazi ráno od 6.00 hod a poobede od 17.15 hod. Na filiálke Na Vŕšku budú spovedať v stredu od 17.00 hod. Pripomíname aj birmovancom a deťom po 1. sv. prijímaní, aby využili možnosť spovede od pondelka do štvrtka.

  Na Prvý piatok v mesiaci bude vystavená Sviatosť Oltárna od 15.00 hod. Adorácia začne Korunkou k Božiemu milosrdenstvu.

 • V stredu 3.2.2016 o 19.00 bude stretnutie Modlitby otcov v katechetickej miestnosti. Pozývame mužov – otcov na toto stretnutie.
   

Novinky

Kontakt

 • Farnosť sv. Františka z Assisi Vranov nad Topľou - Juh
  Nám. Jána Pavla II. 2447/21, 09301, Vranov nad Topľou
 • 057/4464370

Fotogaléria