Farnosť sv. Františka z Assisi Vranov nad Topľou - Juh
Hlavná stránka

Vitajte na stránkach farnosti

sv. Františka z Assisi vo Vranove nad Topľou - Juh

Novinky

Národná púť v Šaštíne v Roku Sedembolestnej Panny Márie 2014

17. 9. 2014

Do galérie Národná púť v Šaštíne v Roku Sedembolestnej Panny Márie 2014 boli pridané fotografie.

Krížová cesta v Nedeľu Povýšenia Sv.kríža- 14.9.2014

15. 9. 2014

Do galérie Krížová cesta v Nedeľu Povýšenia Sv.kríža- 14.9.2014 boli pridané fotografie.

Odchod autobusu do Šaštína-upresnenie

Pripomíname pútnikom do Šaštína, že autobus odchádza o 23.00 hod., nie o polnoci,ako sme vás počas minulého týždňa informovali, spred farského kostola.

 

Sedembolestná Panna Mária a zasvätenie Slovenska Bolestnej Matke

Sedembolestnú Pannu Máriu si uctievajú Slováci ako svoju národnú Patrónku. V iných krajinách je známa pod menom „Bolestná Panna Mária“ (lat. Virgo Maria Dolorosa). Samozrejme, „sedem“ je symbolické číslo. Panna Mária mala vo svojom živote mnoho bolestí. Celý jej život je popretkávaný nečakanými, bolestnými udalosťami. Číslo sedem v biblickom slova zmysle znamená plnosť.No predsa tradícia hovorí o konkrétnych siedmich bolestiach, ktoré Panna Mária vo svojom živote prežila. Sú to:

JESENNÉ KÁNTROVÉ DNI- ďakovná sv.omša za úrodu

Nasledujúci týždeň (streda, piatok, sobota) sú JESENNÉ KÁNTROVÉ DNI. Obsahom týchto kántrových dní je: Poďakovanie Pánu Bohu za úrodu. V stredu budeme vo farskom kostole sláviť túto ďakovnú sv. omšu. Takisto bude ďakovná sv. omša za úrodu aj na filiálke Na Vŕšku. Prosíme Vás,aby ste priniesli symbolicky nejaké plody zo svojej úrody a položili to pred sv. omšou pred oltár.

Biblické stretnutie

 V stredu 17.9.2014 po večernej sv. omši bude v katechetickej miestnosti Biblické stretnutie pod vedením pána dekana. Pozývame na toto stretnutie všetkých, vrátane lektorov, ktorí majú záujem premýšľať nad Božím slovom.

 

Stretnutie všetkých miništrantov

V utorok 16.9.2014 o 17.30 bude na fare stretnutie všetkých miništrantov našej farnosti.

 

15.9.2014- Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie

V pondelok 15. 9.2014 je Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie. Sv. omše budú ako v nedeľu. Zároveň v tento deň biskupi Slovenska v Mariánskej svätyni v Šaštíne zasvätia celé Slovensko Sedembolestnej Panne Márii.

 

Nedeľa Povýšenia sv.kríža- krížová cesta v areáli farského kostola

V nedeľu Povýšenia sv. kríža 14.9.2014 bude poobede o 14.45 hod krížová cesta v areáli farského kostola. Sv. ruženec bude o 14.15 hod.

 

Upratovanie kostola

Na upratovanie kostola na nasledujúci týždeň pred 25.cezročnou nedeľou prosíme rodiny Bľachová, Tutková, Urbanová. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k uplynulej nedeli.

 

photo

Piatok 19. 9. 2014

Počet návštev: 1836142