Farnosť sv. Františka z Assisi Vranov nad Topľou - Juh
Hlavná stránka

Vitajte na stránkach farnosti

sv. Františka z Assisi vo Vranove nad Topľou - Juh

Novinky

Program odpustovej slávnosti v Bazilike minor vo Vranove- Severe

Farská kancelária

Farská kancelária bude od 1.9.znova fungovať tak,ako pred prázdninami.

Celonárodná Púť do Šaštína

Oznamuje Vám, že 15. septembra (pondelok) sa koná celonárodná Púť do Šaštína v rámci prežívania Roku Sedembolestnej Panny Márie. Ponúkame Vám možnosť zúčastniť sa tejto púte. Cena za autobus je približne 25 eur. Záujemcovia nech sa nahlásia čím skôr v sakristii kostola.

Prihlášky k 1.sv.prijímaniu a birmovke

Rodičia detí, ktoré pôjdu na 1. sv. prijímanie v šk. roku 2014/15 si môžu vyzdvihnúť prihlášky k 1. sv. prijímaniu, ktoré sú na stolíkoch v kostole. Taktiež si môžu prihlášky k sv. birmovania vyzdvihnúť aj noví birmovanci (9. roč. a starší), ktorí pôjdu na birmovku o dva roky. Vyplnené prihlášky môžete prinášať do kancelárie farského úradu       v úradných hodinách do 12. septembra. Birmovanci 2. ročníka nech prinesú index birmovanca z minulého šk. roku do farskej kancelárie v utorok alebo v stredu v čase od 16.00 – 17.00 hod.

Stretnutie katechétov

V utorok 2.9.2014 o 19.00 hod bude na fare stretnutie všetkých katechétov pôsobiacich v našej farnosti. Účasť všetkých je povinná.  

Sviatosť zmierenia pred novým šk. rokom a prvým piatkom

Sviatosť zmierenia pred novým šk. rokom a prvým  piatkom budú naši kňazi vysluhovať ráno od 6.00 hod a poobede od 17.30 hod. Na Vŕšku budú spovedať v piatok od 17.00 hod. Žiakov a študentov budú naši kňazi spovedať v pondelok pred večernou sv. omšou. Taktiež pozývame k sv. zmierenia aj všetkých učiteľov, vychovávateľov a rodičov.

Manželské ohlášky


Manželské ohlášky:

Ondrej KOŠČÍK a Naďa MARCINČINOVÁ
   ohlasujú sa 3x

 

Nasledujúca nedeľa 7.9.2014- ODPUST V BAZILIKE- Úprava časov sv.omší u nás, procesia

Nasledujúci víkend je odpustová slávnosť v Bazilike na Severe. Program odpustovej slávnosti nájdete na plagátoch na nástenkách. Z tohto dôvodu búdu upravené aj sv. omše v našej farnosti (v sobotu nebude večerná sv. omša a v nedeľu budú sv. omše vo farskom kostole o 8.00, 9.30 a 18.30 hod.;Na Rod. oblasti bude sv. omša v sobotu o 16.30 a Na Vŕšku v nedeľu o 8.00 hod.). Procesia na slávnostnú odpustovú sv. omšu pôjde v nedeľu od farského kostola o 9.15 hod.

Upratovanie kostola

Na upratovanie kostola na nasledujúci týždeň pred 23.cezročnou nedeľou prosíme rodiny Vasiľová, Vaľušová, Štefanková. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k uplynulej nedeli.

 

Aktuálny rozpis lektorských služieb od 6.9.2014-31.12.2014

V priečinku Rozpis čítaní sme aktualizovali služby lektorov od 6.9.2014 do konca kalendárneho roku, čiže do 31.12.2014. Prosíme všetkých lektorov,aby si rozpis všimli a podľa neho sa nasledujúce obdobie aj riadili.

photo

Utorok 2. 9. 2014

Počet návštev: 1825667