Navigácia

Kontakt

 • Farnosť sv. Františka z Assisi Vranov nad Topľou - Juh
  Nám. Jána Pavla II. 2447/21, 09301, Vranov nad Topľou
 • 057/4464370

Sobota 10. 10. 2015

Anketa

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

Vitajte na EduPage

Drahí veriaci,

upravili sme pre vás, na dobu skúšobnú, našu farskú stránku.Ak by ste mali dotazy k jej novému šatu,informujte nás na adrese casopispoverello@gmail.com

 

Novinky

 • Fotografie z odpustovej slávnosti

  Do priečinku Nový fotoalbum na ľavej lište boli pridané fotografie z odpustovej slávnosti, ktorú sme prežili v našej farnosti tento víkend. Pozrite si ich!

 • "Užiť si život". S Kristom

  Sv.František si pred svojím obrátením užíval život. Mal všetko,čo chcel.Mal peniaze,otcov majetok,zabával sa, mal ženy...Po svojom obrátení si začal užívať život plnými dúškami.S Kristom.Užívať si život neznamená podľahnúť svetu a materialistickej kultúre,ale žiť tak,aby som nemusel nič meniť. Vy cítite v srdci, čo máte urobiť, tak to urobte! Je potrebné užívať si život v duchu sv.Františka: "Konať pokoj a dobro!". Slová hlavného celebranta Jána Jenča,PhD. nás duchovne povzbudili a dodali nám síl do ďaľšieho užívania si života s Kristom.Ďakujeme. Ďakujeme aj všetkým tým, ktorí prispeli k hladkému a požehnanému priebehu našej odpustovej slávnosti. Pán Boh zaplať!

 • Kňazské rekolekcie

  Vo štvrtok 8.10.2015 budú v našej farnosti kňazské rekolekcie, ktoré začnú sv. omšou o 9.00 hod. Z tohto dôvodu nebude sv. omša ráno o 6.30 hod.    

 • Október- ružencový mesiac. Odpustky

  Mesiac sv. ruženca. Ruženec sa budeme spoločne modliť o 18.00 hod.  Úplné odpustky môžu získať  tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v rodine alebo nábožnom združení. Na získanie odpustkov sa stanovuje: päť desiatkov ruženca,pri ktorých je potrebné pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách. Taktiež je potrebné splniť aj ostatné podmienky: sv.spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca.

 • Manželské večery

  Od polovice októbra začnú v našej farnosti „Manželské večery“, ktoré majú napomôcť manželom pri ich každodenných povinnostiach i starostiach. Počet stretnutí je osem. Záujemcovia nech sa nahlásia v sakristii kostola.
   

 • 40. dňová  reťaz pôstu a modlitieb za kňazov na Slovensku

  Stále prebieha  40. dňová  reťaz pôstu a modlitieb za kňazov na Slovensku. (15.9.-24.10.). Veriacim sa odporúča,aby sa aspoň jeden deň postili na tento úmysel (pôst ako na Popolcovú stredu a Veľký piatok). Taktiež sa odporúča v tento deň zúčastniť sa na sv. omši a obetovať ju za kňazov, pomodliť sa ruženec, litánie, či zúčastniť sa na adorácii. Dňa 26. septembra bude v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne púť za kňazov.

 • Manželské ohlášky

  Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:
               Tomáš OLAH 
       a Marianna PERŽEĽOVÁ          

             Peter PISKOR   
         a Monika ŠVÁBYOVÁ 
   
             Matej ŽELNÍK  
         a Monika FERČÁKOVÁ

 • Upratovanie kostola

  Na upratovanie kostola na nasledujúci týždeň pred 28.cezročnou nedeľou prosíme rodiny:Gamrátová, Rostecká, Sztraková. Ďakujeme tým rodinám, ktoré upratovali kostol k uplynulej nedeli.
   

 • ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ SV.FRANTIŠKA Z ASSISI

  Nasledujúci víkend (3.-4.10.2015) je v našej farnosti Odpustová slávnosť sv. Františka z Assisi. Program odpustovej slávnosti je spojený s duchovnou obnovou našej farnosti a začína od piatku. Z dôvodu odpustu budú pozmenené aj časy sv. omší. V nedeľu bude vo farskom kostole sv. omša ráno o 8.30 a potom odpustová o 10.30 hod. Večerná sv. omša nebude. Sv. omše Na Vŕšku a Rodinnej oblasti budú v nedeľu ráno o 8.00 hod.  Všetkých Vás srdečne pozývame na našu odpustovú slávnosť ku cti nášho veľkého patróna,aby nám jeho príhovor zabezpečil Božie milosti.

 • Veľké upratovanie kostola pred odpustovou slávnosťou

  V pondelok 28.9.2015 o 9.00 hod bude veľké upratovanie kostola pred odpustovou slávnosťou. Prosíme všetkých, ktorí majú v tento deň voľno, aby prišli pomôcť pri upratovaní nášho Božieho domu. Vopred ďakujeme.
   

 • Deviatnik k sv. Františkovi z Assisi

  Pred večernými sv. omšami sa modlíme Deviatnik k sv. Františkovi z Assisi  pred odpustovou slávnosťou.      
   

 • Adorácia na 1. piatok v mesiaci

  Adorácia na 1. piatok v mesiaci začne o 15.00 hod. modlitbou Korunky k B. milosrdenstvu.  

 • Sviatosť zmierenia pred odpustovou slávnosťou

  Sv. zmierenia: Naši kňazi budú vysluhovať v piatok od 6.00 hod. a popoludní od 17.30 a v sobotu od 17.30. Na Vŕšku budú spovedať piatok od 16.45 hod. 
   

 • ZMENA SV. OMŠÍ

  ZMENA SV. OMŠÍ: Z dôvodu farskej púte do Sv.zeme sv. omše budú do štvrtku len o 18.30 hod.  Taktiež je zatvorená farská kancelária. Všetky pohreby a zaopatrovanie chorých je potrebné v tomto období hlásiť vo farnosti Vranov – Sever, ktorí nás budú zastupovať.
   

Novinky

Kontakt

 • Farnosť sv. Františka z Assisi Vranov nad Topľou - Juh
  Nám. Jána Pavla II. 2447/21, 09301, Vranov nad Topľou
 • 057/4464370

Fotogaléria