Navigácia

Kontakt

 • Farnosť sv. Františka z Assisi Vranov nad Topľou - Juh
  Nám. Jána Pavla II. 2447/21, 09301, Vranov nad Topľou
 • 057/4464370

Streda 2. 9. 2015

Anketa

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

Vitajte na EduPage

Drahí veriaci,

upravili sme pre vás, na dobu skúšobnú, našu farskú stránku.Ak by ste mali dotazy k jej novému šatu,informujte nás na adrese casopispoverello@gmail.com

 

Novinky

 • Odpustová slávnosť v Bazilike minor- úprava nedeľných sv.omší u nás; Procesia do Baziliky!!!

  Nasledujúci víkend je odpustová slávnosť v Bazilike na Severe. Program odpustovej slávnosti nájdete na plagátoch na nástenkách.   Z tohto dôvodu búdu upravené aj sv. omše v našej farnosti (v sobotu nebude večerná  sv. omša a v nedeľu budú sv. omše vo farskom kostole o 8.00, 9.30 a 18.30 hod.; Na Rodinnej oblasti bude sv. omša v sobotu o 16.30 a Na Vŕšku v nedeľu o 8.00 hod.). Procesia na slávnostnú odpustovú sv. omšu pôjde v nedeľu od farského kostola o 9.15 hod.

 • 2. Národný pochod za život

  Dňa 20. septembra 2015 sa v Bratislave uskutoční 2. Národný pochod za život.Záujemcovia nech sa prihlásia v sakristii kostola. Taktiež vo farskom časopise nájdete prílohu  Modlitby za život, ktoré sa budeme spoločne modliť pri sv. omšiach a taktiež sa ich môžete modliť aj v súkromí. 
   

 • Sobášne náuky

  Sobášne náuky: Oznamujeme snúbencom, ktorí majú termín sobáša do konca kalendárneho roka, že v sobotu 12.9. sa uskutoční 2. blok sobášnych náuk o 9.00 hod. na fare (téma: prikázania + sviatosti).

 • Prihlášky k 1.sv.prijímaniu a birmovke

  Rodičia detí, ktoré v šk. roku 2015/16 pôjdu na 1. sv. prijímanie (3. ročník) si môžu zo stolíkov vyzdvihnúť prihlášky k 1. sv. prijímaniu. Vyplnené prihlášky môžu rodičia prinášať spolu so svojimi deťmi do farskej kancelárie od 2. septembra v úradných ho- dinách. Po odovzdaní prihlášky dieťa dostane Index k 1. sv. prijímaniu. Znova pripomíname, že k 1. sv. prijímaniu sa pristupuje podľa   miesta bydliska, nie podľa toho, kde dieťa chodí do školy. Taktiež si môžu vyzdvihnúť prihlášky k sviatosti birmovania aj noví birmovanci ( 9. roč. a starší) a priniesť ich do farskej kancelárie.

 • Prvopiatkova adorácia

  Adorácia na 1. piatok v mesiaci začne o 15.00 hod. modlitbou Korunky k Božiemu milosrdenstvu

 • Farská kancelária

  Od stredy 2.9.2015 bude znova farská kancelária otvorená v úradných hodinách.
   

 • Stretnutie katechétov

  V stredu o 19.15 hod bude na fare stretnutie všetkých katechétov pôsobiacich v našej farnosti. Účasť všetkých je povinná.   
   

 • Sväté omše pre deti a mladých, VENI SANCTE

  Tento týždeň začínajú sv.omše pre deti (streda) a birmovancov a mládež (piatok). Pri večernej sv.omši v piatok bude zároveň Vzývanie Ducha Svätého na začiatku šk. roka. Na túto sv.omšu pozývame deti,mládež, rodičov,učiteľov.VENI SANCTE pre CSŠ začína v stredu 2.9.2015 ráno o 8:30h.
   

 • Sviatosť zmierenia pred novým školským rokom a prvým piatkom

  Sviatosť zmierenia pred novým školským rokom a prvým piatkom budú naši kňazi vysluhovať ráno od 6.00 hod a poobede od 17.45 hod. Na Vŕšku budú spovedať v piatok 4.9.2015 od 17.00 hod. Žiakov a študentov budú kňazi spovedať v stredu 2.9.2015 od 17.30 pred večernou sv.omšou. Taktiež pozývame k sv. zmierenia aj všetkých učiteľov,vychovávateľov a rodičov. 

 • Upratovanie kostola

  Na upratovanie kostola na nasledujúci týždeň pred 23.cezročnou nedeľou prosíme rodiny: Borčová, Kačenáková, Žatkovičová. Ďakujeme tým rodinám, ktoré upratovali kostol k uplynulej nedeli.
   

 • Manželské ohlášky

  Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:
                               

  Slavomír  ŠARŠALA a Zuzana BRECIKOVÁ
             ohlasujú  sa  tretíkrát

  Rastislav  ROMAN a Marcela  ŠALATOVÁ                                                                                                                                                  ohlasujú  sa  tretíkrát

 • Aktualizácia rozpisu lektorov

  V priečinku Rozpis čítaní sme aktualizovali rozpis lektorov od 5.septembra 2015 do konca kalendárneho roku 2015. Prosíme všetkých lektorov, aby si rozpis vytlačili a podľa neho sa aj riadili. Na nedeľu 30.augusta je rozpis lektorov v tohtotýždňovom Poverelle.

 • 2. Národný pochod za život

  Dňa 20. septembra 2015 sa v Bratislave uskutoční 2. Národný pochod za život. Záujemcovia nech sa prihlásia v sakristii kostola. Taktiež vo farskom časopise nájdete prílohu Litánie za ukončenie potratov, ktoré sa môžete modliť aj v súkromí. Spoločne sa ich budeme modliť kostole v rámci Deviatnika v septembri pred Národným pochodom za život.
   

 • Sobášne náuky

  Sobášne náuky: Oznamujeme snúbencom, ktorí majú termín sobáša do konca kalendárneho roka, že v sobotu 29.8. sa uskutoční 1. blok sobášnych náuk o 9.00 hod. na fare (téma: úvod + vierouka).   
   

Novinky

Kontakt

 • Farnosť sv. Františka z Assisi Vranov nad Topľou - Juh
  Nám. Jána Pavla II. 2447/21, 09301, Vranov nad Topľou
 • 057/4464370

Fotogaléria