Farnosť sv. Františka z Assisi Vranov nad Topľou - Juh
Hlavná stránka

Vitajte na stránkach farnosti

sv. Františka z Assisi vo Vranove nad Topľou - Juh

Novinky

Farský tábor 2014

Do Fotoalbumu boli pridané fotky z tohtoročného farského letného tábora.Pozrite si ich.Sprievodný text pribudne neskôr.

Hodnotná kniha na trhu

Na knižnom trhu sa v ostatnom čase objavila skvelá novinka na čítanie nielen pre kresťanov:

Žil som so svätcom
Stanislaw Dziwisz
Vydavateľstvo:
Spolok sv. Vojtecha 2014.

    
 Kniha prináša spomienky osobného sekretára a priateľa Jána Pavla II. Stanisława Dziwisza, ktoré zaznamenal a doplnil taliansky novinár poľského pôvodu Gian Franco Svidercoschi.
 Súčasný krakovský arcibiskup Stanisław Dziwisz sa v nich vracia k svojmu prvému stretnutiu s Karolom Wojtyłom v kňazskom seminári a postupne prechádza dôležitými míľnikmi pontifikátu, pričom sa nevyhýba ani ťažkým okamihom a kritickým témam. Osobitne zdôrazňuje, ako Ján Pavol II. trpezlivo prijímal utrpenie, ktoré ho v rozličných podobách sprevádzalo počas celého života. „Žil som po boku svätca. Takmer štyridsať rokov som denne zblízka pozoroval svätosť, akú som si vždy predstavoval. Videl som ju v mužovi, v Karolovi Wojtyłovi – v jeho intímnom a tajuplnom vzťahu s Bohom. V sile a priezračnosti jeho viery.V odvahe, s ktorou svedčil o Kristovej pravde a o hodnote života. V láske, s ktorou pristupoval ku každému mužovi a ku každej žene a vážil si ich dôstojnosť bez ohľadu na ich farbu pleti, rasu, či náboženskú príslušnosť. Kým pápež Wojtyla ešte žil, videl som svätosť zblízka. A potom tá hrozná choroba, ktorá mu bránila chodiť, ba aj rozprávať,a ktorá ho priviedla až do hrobu. A on to všetko prijímal s odovzdanosťou a vkladal sa do Pánovho náručia,“ hovorí pápežov priateľ.

Birmovka 2014

20. 7. 2014

Do galérie Birmovka 2014 boli pridané fotografie.

Milodary na farské kostolné lavice

V priebehu minulého týždňa viacerí veriaci darovali na opravu lavíc svoje obety. Konkrétne: Dvaja Bohu známi obetovali po 20€, Bohu známa 40€. Šiesti veriaci obetovali po 50€ a dvaja Bohu známi po 100€. Všetkým darcom vyslovujeme vďaku a zároveň chceme poďakovať aj vám, ktorí na tento cieľ prispejete počas dnešnej zbierky,   alebo v ďalších dňoch.

Upratovanie kostola

Na upratovanie kostola na nasledujúci týždeň pred 17.cezročnou nedeľou prosíme rodiny Adamová, Gazdová, Mudroňová. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol  k uplynulej nedeli.

 

Púť na odpust do Gaboltova- odchod autobusu

Tým, ktorí sa prihlásili na farskú púť na odpust do Gaboltova oznamujeme, že autobus pôjde nasledujúcu nedeľu 20.7.2014 o 5.30 hod. ráno spred nášho kostola. Poplatok za autobus je 5€.

 

Zbierka na opravu našich kostolných lavíc

Nasledujúcu nedeľu(20.7.2014) sa uskutoční zbierka na opravu našich lavíc vo farskom kostole. Prosíme vás o štedrosť.

 

Milodary na kostol

P. Fajčáková (Vinice) na potreby kostola obetovala: 20,- €. Za zvonenie † Juraj: 25,- €. Bohuznáma (Lúčna) obetovala na lavice 50,- €. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať!

 

CD z birmovky už k dostaniu!

Birmovanci, ktorí si ešte nevyzdvihli CD s fotografiami z birmovky, nech tak urobia čo najskôr. Sú uložené v sakristii.

Upratovanie kostola

Na upratovanie kostola na nasledujúci týždeň pred 16.cezročnou nedeľou prosíme rodiny Chytrová, Krýdová, Michalčová. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k uplynulej nedeli.

 

photo

Sobota 26. 7. 2014

Počet návštev: 1801671