Navigácia

Kontakt

 • Farnosť sv. Františka z Assisi Vranov nad Topľou - Juh
  Nám. Jána Pavla II. 2447/21, 09301, Vranov nad Topľou
 • 057/4464370

Sobota 28. 3. 2015

Anketa

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

Vitajte na EduPage

Drahí veriaci,

upravili sme pre vás, na dobu skúšobnú, našu farskú stránku.Ak by ste mali dotazy k jej novému šatu,informujte nás na adrese casopispoverello@gmail.com

 

Novinky

 • Úplné odpustky počas Veľkej noci

  Úplné odpustky: podmienky - sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. otca
  Zelený štvrtok – pri záverečnej adorácii počas spevu Ctíme túto Sviatosť slávnu...(je potrebné zapojiť sa spevom, alebo recitovaním)
  Veľký piatok – pri  poklone a uctení si sv. kríža
  Veľkonočná vigília – obnovenie krstných sľubov
  Veľkonočná nedeľa – požehnanie Sv. otca Františka Urbi et Orbi

 • Svätenie veľkonočných jedál

  Svätenie veľkonočných jedál:  
  Farský kostol –   Sobota  16.30 hod. (v priestore farského dvora za kostolom)    
           Nedeľa   7.00 hod. (v kostole)

  Filiálka Na Vŕšku – Sobota (po večerných obradoch)
             
  Filiálka Rodinná oblasť –  Nedeľa  10.45 hod.

 • Nezabudnite si priniesť sviece na Veľkonočnú vigíliu!

  V sobotu na slávenie veľkonočnej vigílie je potrebné priniesť si sviece na obnovenie krstných sľubov

   

 • Poklona v Božom hrobe

  Sviatosť oltárna v Božom hrobe bude vystavená v piatok do 20.00 hod. a v sobotu od 8.00 hod do veľkonočnej vigílie.

 • Prísny pôst na Veľký piatok

  Na Veľký piatok upozorňujeme na prísny pôst – zdržiavanie sa mäsitých pokrmov. Iba raz do dňa sa môžeme najesť dosýta, okrem toho ešte dvakrát možno niečo menšie zjesť. Odporúča sa predĺžiť pôst do obradov veľkonočnej vigílie.

   

 • 3.celomestská krížová cesta na Veľký piatok

  Srdečne vás všetkých pozývame na Veľký Piatok na pobožnosť Krížovej cesty, ktorá   sa začne o 9.30 hod. v našom farskom kostole a povedie mestom do Baziliky na Severe. Bude to spoločná pobožnosť pre veriacich z oboch našich farností a celého Vranova.

   

 • Deviatnik k B. milosrdenstvu

  Od piatku 3.4. sa budeme modliť Deviatnik k B. milosrdenstvu. (piatok 9.00 hod + ranné chvály, sobota 8.00 hod.+ ranné chvály, nedeľa, pondelok 7.45 hod. utorok - sobota 17.45 hod.).

   

 • Dramatizované pašie

  V stredu 1.4.2015 po večernej sv. omši  budú  v našom  farskom kostole Dramatizované pašie, ktoré pripravili žiaci CSŠ sv. Dominika Sávia. Pred sv. omšou krížová cesta nebude. Všetkých srdečne pozývame.

   

 • Krížová cesta na Kvetnú nedeľu

  Na Kvetnú nedeľu je krížová cesta v našom kostole o 14.15. hod. (vonku, v prípade pekného počasia). Všetkých srdečne pozývame. Na Vŕšku bude krížová cesta o 14.00 hod.

   

 • Posledná možnosť sv.spovede pred Veľkou nocou

  V nedeľu 29.3. spovedajú kňazi v Bazilike od 15.00 hod. Od pondelka budú kňazi spovedať v našom farskom kostole 30. min. pred sv. omšou už len tých, ktorí pricestujú zo zahraničia. V pondelok 30.3.2015 od 9.00 hod. budú kňazi spovedať chorých a tých ku ktorým chodia na 1. piatok v mesiaci.

   

Novinky

Kontakt

 • Farnosť sv. Františka z Assisi Vranov nad Topľou - Juh
  Nám. Jána Pavla II. 2447/21, 09301, Vranov nad Topľou
 • 057/4464370

Fotogaléria