Farnosť sv. Františka z Assisi Vranov nad Topľou - Juh
Hlavná stránka

Vitajte na stránkach farnosti

sv. Františka z Assisi vo Vranove nad Topľou - Juh

Novinky

Zmena času bohoslužieb nasledujúcu nedeľu

Kvôli svätorečeniu dvoch pápežov Jána XXIII. a Jána Pavla II., ktoré budú naše televízie vysielať nasledujúcu nedeľu o 10.00h, bude upravený aj program bohoslužieb v našej farnosti, a to takto:

Vo farskom chráme sv.Františka z Assisi budú sv.omše o 7:00h, 8:15h, 9:30h a 18:30h

Na filiálke Na Vŕšku bude sv.omša o 8:00h a v kaplnke na Rodinnej Oblasti o 9:00h.

Udalosť týždňa- Svätorečenie dvoch pápežov

Sv. otec František nasledujúcu Nedeľu Božieho milosrdenstva vyhlási v Ríme  bl. Jána XXIII. a bl. Jána Pavla II. za svätých. Z tohto dôvodu budú v nedeľu upravené aj sv. omše v našej farnosti. Túto slávnosť môžete sledovať aj v televízii o 10.00 hod.

 

Nedeľa Božieho milosrdenstva

Nasledujúca nedeľa je Nedeľa Božieho milosrdenstva. V tento deň je zároveň možnosť získať úplné odpustky pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva v kostole a nábožne si ho uctiť (aspoň nábožný vzdych vzývajúci B. milosrdenstvo napr. Milosrdný Ježišu, dôverujem v teba). Taktiež je potrebné pomodliť sa Modlitbu Pána (Otče náš) a vyznať vieru (Verím v Boha), pristúpiť k sv. prijímaniu a pomodliť sa modlitbu na úmysel Sv. Otca. V našom farskom kostole bude o 15.00 hod. pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu spojená  s eucharistickou adoráciou a požehnaním. Všetci ste srdečne pozvaní.

Katechéza pre prvoprijímajúcich a ich rodičov

V sobotu 26.4.2014 o 11.00h pozývame prvoprijímajúce deti a ich rodičov na ďalšiu katechézu.Účasť rodičov je nutná.

 

Veľkonočná oktáva

Celý týždeň je veľkonočná oktáva. Každý deň v týždni má charakter veľkonočnej nedele. Pozývame Vás preto aj na sv. omše počas týždňa.

 

Raduj sa, nebies Kráľovná.

Počas veľkonočného obdobia sa namiesto modlitby Anjel Pána modlíme modlitbu Raduj sa, nebies Kráľovná.

 

Upratovanie kostola

Na upratovanie kostola na nasledujúci týždeň pred Nedeľou Božieho milosrdenstva prosíme rodiny: Babejová, Dojčáková, Haňová. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k uplynulej nedeli.

 

Fotky z veľkonočnej vigílie

Vo Fotoalbume sme do priečinku Veľká noc 2014 pridali fotky zo slávenia veľkonočnej vigílie spojenej tento rok aj s vysluhovaním sviatosti krstu nášho brata Jozefa. Pozrite si ich!

Veľkonočná posviacka jedál 2014

20. 4. 2014

Do galérie Veľkonočná posviacka jedál 2014 boli pridané fotografie.

Fotky z obradov Veľkého piatku

V priečinku Fotoalbum,v podpriečinku Veľká noc 2014, sme pridali nové fotky zo slávenia dnešných obradov Veľkého piatku.Pozrite si ich!

photo

Piatok 25. 4. 2014

Počet návštev: 1741667