Farnosť sv. Františka z Assisi Vranov nad Topľou - Juh
Hlavná stránka

Vitajte na stránkach farnosti

sv. Františka z Assisi vo Vranove nad Topľou - Juh

Novinky

2.Farská šarkaniáda-26.10.2014

26. 10. 2014

Do galérie 2.Farská šarkaniáda-26.10.2014 boli pridané fotografie.

Sviečky za nenarodené deti

Na stolíku vzadu v kostole si môžete zakúpiť sviečky za nenarodené deti. Cena sviečky je 1 euro. Tieto sviečky si zapálime 2. novembra v okne domu alebo bytu o 18.00 hod.

    

 

Zmena času večerných sv.omší počas týždňa!

Od pondelku 27.10.2014 sa mení čas večerných sv. omší. Sv. omše budú v týždni o 18.00 hod. Sv. ruženec sa modlíme o 17.30 hod. V nedele a prikázané sviatky budú o 18.30 hod.

 

Podmienky získania úplných odpustkov pre duše v očistci

Úplne odpustky za duše v očistci:  (1. - 8. november)

Podmienky:
1. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1.-8. novembra.
2. Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých (2. november) nábožne navštívi kostol,alebo kaplnku a pomodlí sa Otče náš  a Verím v Boha môže získať úplné odpustky pre duše v očistci
3. Treba splniť aj podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. otca

Sviatosť zmierenia pred sviatkom Všetkých svätých

Sviatosť zmierenia pred sviatkom Všetkých svätých  budú naši kňazi vysluhovať ráno od 6.00 hod a poobede od 17.00 hod. V piatok od 16.30 hod. Vo štvrtok poobede nebudú spovedať vo farskom kostole nakoľko budú spovedať na filiálke Na Vŕšku od 16.30. hod.

 

Pobožnosť na slávnosť Všetkých svätých na cintoríne Na Vŕšku

V sobotu 1. novembra 2014 na slávnosť Všetkých svätých bude pobožnosť na cintoríne Na Vŕšku o 14.00  hod. Pred pobožnosťou o 13.30 hod. sa budeme modliť ruženec za duše v očistci.  

 

20. Výročie konsekrácie kostola na filiálke Na Vŕšku

Vo štvrtok je okrúhle 20. Výročie konsekrácie kostola na filiálke Na Vŕšku. Slávnostná sv. omša bude o 18.00 hod. a bude ju celebrovať košický arcibiskup Mons.Bernard Bober. Z tohto dôvodu nebude vo štvrtok večerná sv. omša vo farskom kostole sv. Františka. Všetkých Vás srdečne pozývame na túto slávnosť.

Manželské ohlášky

Ohlášky:
Tomáš BARTKO
        a Andrea KUROVSKÁ

        ohlasujú sa druhý krát 

Zbierka na Misie

Zbierka na Misie bola 961,63 eur. (farský kostol 831,63 eur., Na Vŕšku 74, 90 eur, Rod. oblasť 55,15 eur.) Pán Boh zaplať za vaše milodary.

Upratovanie kostola

Na upratovanie kostola na nasledujúci týždeň pred nedeľou Všetkých verných zosnulých prosíme rodiny Božiková, Ihnátová, Šviderská. Zároveň vyslovujeme vďaku chlapcom z charity, ktorí upratovali kostol k uplynulej nedeli.

 

photo

Štvrtok 30. 10. 2014

Počet návštev: 1861587