Navigácia

Kontakt

 • Farnosť sv. Františka z Assisi Vranov nad Topľou - Juh
  Nám. Jána Pavla II. 2447/21, 09301, Vranov nad Topľou
 • 057/4464370

Piatok 27. 11. 2015

Anketa

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

Vitajte na EduPage

Drahí veriaci,

upravili sme pre vás, na dobu skúšobnú, našu farskú stránku.Ak by ste mali dotazy k jej novému šatu,informujte nás na adrese casopispoverello@gmail.com

 

Novinky

 • Deň otvorených dverí Cirkevného gymnázia sv.Františka z Assisi

  Cirkevné gymnázium sv. Františka z Assisi pozýva žiakov 9. ročníkov na  Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 4. decembra (piatok) so začiatkom o 8.00 hod. Viac informácií nájdete na plagátoch.
   

 • Adventné duchovné popoludnie

  Adventné duchovné popoludnie: V nedeľu 29.11.2015 o 14.30 sa uskutoční v našom farskom kostole Pásmo duchovného slova a hudby s názvom „Zvládneš to“. Pásmo bude viesť skupina Jonáh z Dlhého Klčova. Pozývame všetkých veriacich, zvlášť mladé rodiny s deťmi, mladých.  Viac informácií na plágáte.

 • 1.adventná nedeľa- požehnanie adventných vencov a sviec, zbierka na charitu

  Nasledujúcu nedeľu (29.11.2015) začína nový liturgický rok 1. adventnou nedeľou. Požehnanie adventných vencov a adventných sviečok bude pri všetkých sv. omšiach. Je potrebné, aby ste svoje vence a sviece priniesli pred sv. omšou pred oltár. Zároveň nasledujúcu nedeľu bude jesenná zbierka na charitu.

 • Predaj vianočných oblátok

  V sakristii kostola si môžete zakúpiť vianočné oblátky,ktoré napiekli ženy našej farnosti. Cena balíčka je 80 centov. Kto prispeje viac, výťažok pôjde na opravu strechy kostola.   

 • Slávenie sviatku patróna našej arcidiecézy- SV.ONDREJA- s emeritným o.arcibiskupom v Bazilike minor

  Pozývame všetkých veriacich na slávenie sviatku sv. Ondreja na úrovni nášho dekanátu, ktoré bude v piatok o 18.00 hod. v Bazilike Narodenia Panny Márie. Hlavným celebrantom bude Alojz Tkáč, emeritný arcibiskup. Po sv.omši bude možnosť uctiť si relikvie sv. Ondreja,patróna našej arcidiecézy. Z tohto dôvodu bude v piatok večerná sv. omša vo farskom kostole o 17.00 hod.

 • Zbierka na katedrálu a opravu strechy nášho kostola

  Zbierka na košickú katedrálu bola v našej farnosti 752,47 eur. (sv. František 584,97; Na Vŕšku 128,70; Rod. oblasť 38,80).
  Na opravu strechy obetovali Bohuznámy 2x 100 eur, 50 eur, 30 eur, 20 eur,50 USD, 2 USD. Pán Boh zaplať za všetky vaše milodary.
   

 • Deviatnik k sv. Ondrejovi

  Od soboty 21. novembra sa 5. minút pred večernou sv.omšou modlíme Deviatnik k sv. Ondrejovi patrónovi našej arcidiecézy.
   

 • 22.11.2015- Posledná cezročná nedeľa- SLÁVNOSŤ KRISTA KRÁĽA- možnosť získať úplné odpustky

  Nasledujúcu nedeľu 22.11. na Slávnosť Krista Kráľa (posledná nedeľa v cezročnom období!!!) sa koná obnova zasvätenie ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. V našej farnosti túto obnovu vykonáme krátkou adoráciou pri každej sv. omši. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia určenej na sviatok Krista Kráľa, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

 • Upratovanie kostola

  Na upratovanie kostola na nasledujúci týždeň pred 1.adventnou nedeľou prosíme rodiny: Čečková, Eliášová, Ocilková. Ďakujeme tým rodinám, ktoré upratovali kostol k uplynulej nedeli. 
   

 • Týždeň Cirkvi pre mládež 2015

  Týždeň od 16.-22.11. je Týždňom Cirkvi pre mládež. V rámci neho ponúkame mladým tieto akcie:

  pondelok 16.11. – film STOPY V SNEHU – 19.00 Katolícky kultúrny dom – film o kamarátstve a odvahe, o väzení a túžbe po slobode. Predtým o 18.00 ďakovná sv. omša za dar slobody v bazilike.


  utorok 17.11. – GODZONE TOUR – 18.00 Košice hala CASSOSPORT - budujeme generáciu ľudí, ktorým ide o Božie kráľovstvo. Vstup je voľný. Cena autobusu  Vranov-Košice a späť: 3,-€. Ktorí ste sa nahlásili, príďte do sakristie.

 • Dátum 1.sv.prijímania u nás známy!

  Oznamujeme rodičom, že 1. sv. prijímanie bude v našej farnosti na slávnosť Najsvätejšej Trojice 22. mája 2016.
   

 • Miništrantské stretko

  V sobotu 21.11.2015 bude miništrantské stretko o 10.00 hod. na fare.Všetkých miništrantov pozývame.
   

 • Upratovanie kostola

  Na upratovanie kostola na nasledujúci týždeň pred Nedeľou Krista Kráľa prosíme rodiny: Moleková, Švec-Bilá, Vicenová. Ďakujeme tým rodinám, ktoré upratovali kostol k uplynulej nedeli. 
   

 • Ad limina apostolorum

  Tento týždeň absolvujú naši biskupi cestu do Ríma Ad limina apostolorum, kde sa stretnú aj so Sv. Otcom Františkom. Myslíme na nich v našich modlitbách.
   

Novinky

Kontakt

 • Farnosť sv. Františka z Assisi Vranov nad Topľou - Juh
  Nám. Jána Pavla II. 2447/21, 09301, Vranov nad Topľou
 • 057/4464370

Fotogaléria