Navigácia

Kontakt

 • Farnosť sv. Františka z Assisi Vranov nad Topľou - Juh
  Nám. Jána Pavla II. 2447/21, 09301, Vranov nad Topľou
 • 057/4464370

Piatok 27. 2. 2015

Anketa

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

Vitajte na EduPage

Drahí veriaci,

upravili sme pre vás, na dobu skúšobnú, našu farskú stránku.Ak by ste mali dotazy k jej novému šatu,informujte nás na adrese casopispoverello@gmail.com

 

Novinky

 • Blahoželanie k narodeninám

  Drahý náš duchovný otec Štefan,
  Len to najkrajšie, čo život môže dať, chceme Vám pri Vašich narodeninách zaželať. Dovoľte, aby sme Vám pri tejto príležitosti zacitovali slová francúzskeho spisovateľa Lamartina. Ten na otázku „Kto je kňaz?“, odpovedal V každej farnosti žije jeden  človek, alebo aj viacerí, ktorý nemá rodinu, a predsa patrí do rodiny celého sveta. Bez neho nie je možné sa narodiť ani umrieť. Žehná kolísku, truhlu i manželstvo. Pri jeho nohách ľudia skladajú svoje najväčšie tajomstvá. Pred ním otvárajú svoje boľavé srdcia. Je človekom, ktorého slovo padá do srdca a váhou Božej autority a preniká do duše silou viery.

 • Predstavovanie reholí v rámci Roka zasväteného života

  V rámci Roka zasväteného života máme v našej farnosti jedinečnú možnosť vypočuť si dôležité fakty o špiritualite jednotlivých reholí,ktoré nepôsobia len na území našej farnosti. Dnes,t.j. v 1.pôstnu nedeľu(22.2.2015) sme si po Krížovej ceste vypočuli všetko dôležité o reholi sv.Pavla pustovníka (Pavlínov).Ďakujeme,okrem iného,aj za vlastné svedectvo obrátenia,o.Andrzejovi Kucharskému,OSSPE.,kaplánovi z Vranovskej Baziliky minor.Budúcu, 2.pôstnu nedeľu to budú zase naše školské sestry de Notre dame,ktoré nám prednesú všetko dôležité o ich reholi.A o 2 týždne bude v našej farnosti víkendová duchovná obnova s benediktínmi.Všetkých Vás srdečne pozývame.O týždeň všetko o sestrách de Notre dame po Krížovej ceste (okolo 15:15h)

 • Duchovné cvičenia pedagógov a zamestnancov CSŠ

  Uplynulý víkend 20.-22.2.2015 sa v Exercičnom dome sv.Ignáca v Prešove uskutočnili duchovné cvičenia pedagógov a zamestnancov CSŠ.A keďže sa daná škola nachádza na území našej farnosti a veľa učiteľov je z našej farnosti,prinášame Vám krátky pohľad na túto duchovnú akciu.Duchovné cvičenia viedol správca našej farnosti,dekan ThLic.Štefan Albičuk a všetky témy vychádzali z ústredného motívu pôstneho obdobia.Význam samotného pôstu,význam modlitby a ticha, význam duchovného uzdravenia,podobenstvo o márnotratnom synovi a s ním súvisiaci návrat k Otcovi.Správne naplnenie času v pôstnom období, význam sebaodriekania a obety a rôzne ďalšie témy boli predmetom prednášok.Vrcholom každého dňa bolo slávenie sv.omše. Všetko vychádzalo z duchovného stíšenia sa-silencia, ktoré platilo celé 3 dni.Nechýbala možnosť sv.spovede, duchovného rozhovoru a spoločné modlitby ranných chvál,vešpier a kompletória. Za duchovné sprevádzanie,za množstvo podnetov pre meditáciu a duchovnú premenu pedagógovia ďakujú pánovi dekanovi a za túto jedinečnú možnosť samotnému Bohu.

 • Pôstna duchovná obnova s benediktínmi u nás

  V dňoch 6.-8. marca 2015 (piatok-nedeľa) bude v našej farnosti Pôstna duchovná obnova, ktorú povedú otcovia Benediktíni.

   

 • „Veľkonočný dar“

  Počas celého pôstneho obdobia bude vzadu vo farskom kostole krabička s názvom „Veľkonočný dar“. Môžeme do nej prispieť k podpore ekonomicky slabších rodín z našej farnosti.Vopred ďakujeme za všetky obety.

   

 • Akcie SKCH- Pôstna krabička pre Afriku; zľavové kupóny do Tatier

  Slovenská katolícka charita pripravila aj počas tohoročného pôstneho obdobia už 4. ročník kampane s názvom Pôstna krabička pre Afriku. Týmto chceme pomôcť chudobným ľuďom v Ugande a Rwande. Tieto krabičky si môžete zobrať zo stolíkov v kostole domov a počas pôstneho obdobia prispievať na pomoc deťom v týchto afrických krajinách tým, že si niečo odopriem napr. kávu, sladkosť atď.  a hodnotu toho čo som si odoprel vhodím do krabičky. Taktiež túto akciu môžeme podporiť darcovskou SMS v tvare DMS medzera CHARITA na číslo 877. Cena je 2 eura. Viac informácií na nástenke. Taktiež nám slov. kat. charita posiela zľavové kupóny (20 % na ubytovanie) do Charitného domu v Dolnom Smokovci, ktorý slúži na rekondičné pobyty. Tieto kupóny, ktoré sú tiež v kostole na stolíkoch si môžete v prípade záujmu zobrať.

 • Významné výročia v Cirkvi

  V piatok 27.2. sa košický pomocný biskup Mons. Stanislav Stolárik dožíva 60 rokov života. Taktiež si v sobotu 28.2. pripomíname ukončenie pontifikátu pápeža Benedikta XVI. Pamätajme na nich vo svojich modlitbách.

   

 • Tento týždeň bez detskej a mládežníckej sv.omše!

  Z dôvodu jarných prázdnin nebudú tento týždeň sv. omše pre deti (streda) a pre birmovancov a mládež (piatok).

   

 • Pobožnosť Krížovej cesty tento týždeň

  Pobožnosť Krížovej cesty sa tento týždeň budeme modliť v piatok o 17.30 a nedeľu o 14.30. (V stredu krížová cesta nebude)   Na budúcu nedeľu bude po krížovej ceste v rámci Roka zasväteného života predstavená rehoľa sestier De Notredame, ktoré pôsobia v našej farnosti. Na filiálke Na Vŕšku budú krížové cesty v piatok o 17.30 a v nedeľu o 14.00 hod.

 • Jarné kántrové dni

  Nasledujúci týždeň sú Jarné kántrové dni (streda, piatok, sobota). Ich obsahom je: Príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.   

   

Novinky

Kontakt

 • Farnosť sv. Františka z Assisi Vranov nad Topľou - Juh
  Nám. Jána Pavla II. 2447/21, 09301, Vranov nad Topľou
 • 057/4464370

Fotogaléria