Navigácia

Kontakt

 • Farnosť sv. Františka z Assisi Vranov nad Topľou - Juh
  Nám. Jána Pavla II. 2447/21, 09301, Vranov nad Topľou
 • 057/4464370

Nedeľa 26. 4. 2015

Anketa

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

Vitajte na EduPage

Drahí veriaci,

upravili sme pre vás, na dobu skúšobnú, našu farskú stránku.Ak by ste mali dotazy k jej novému šatu,informujte nás na adrese casopispoverello@gmail.com

 

Novinky

 • Gratulácia k okrúhlemu životnému jubileu

  V nedeľu Dobrého Pastiera 26.4.2015 sa dožíva svojho významného životného jubilea dlhoročná dirigentka nášho farského Zboru sv.Františka z Assisi a členka Farskej pastoračnej rady Ing.Jaroslava Babejová.

  Aj touto cestou by sme Ti,drahá Jarka, chceli v mene celej farnosti, našich duchovných pastierov, členov FPR, zboristov a všetkých veriacich popriať Božie milosti, hojnosť darov Ducha Svätého, dostatok trpezlivosti a lásky v osobnom i pracovnom živote.Nech Ťa sprevádza ochrana sv.Františka Assiského, patróna nášho chrámu i zboru, ktorý od začiatku jeho existencie vedieš a ktorý nám od vzniku farnosti spríjemňuje svojim spevom a pod Tvojou taktovkou slávenie významných sviatkov v našom farskom chráme. Taktiež nech Ťa žehná Dobrý Pastier-Ježiš. Všetko najlepšie!

 • Gratulácia k meninám

  Dnes, t.j. v sobotu 25.4., oslavuje svoje meniny náš pán kaplán vdp.Marek Hospodár.

  Drahý náš pán kaplán Marek!

  K Vašim dnešným meninám Vám zo srdca vyprosujeme dostatok Božích milostí, dary Ducha Svätého, pevné zdravie a veľa trpezlivosti aj s nami- farníkmi. Nech Vás vždy a všade ochraňuje Panna Mária a Váš nebeský patrón-sv.Marek.

 • Odchod autobusu do Obišoviec

  Odchod autobusu do Obišoviec na fatimskú sobotu bude v sobotu 2.mája 2015 o 7.00 hod. spred farského kostola.

   

 • Púť do Svätej zeme

  Naša farnosť organizuje farskú  Púť do Svätej zeme (7. dní) v druhej polovici septembra. Záujemcovia nech sa nahlásia do konca týždňa v sakristii kostola.

   

 • Prvopiatková poklona

  Eucharistická adorácia na 1. piatok v mesiaci začne o 15.00 hod. modlitbou Korunky k Božiemu milosrdenstvu.

   

 • 1.MÁJ- ZMENA ČASU VEČERNÝCH SV.OMŠÍ. LORETÁNSKE LITÁNIE

  Od piatku 1. mája sa posúvajú večerné sv. omše na 18.30 hod. Pred sv. omšami o 18.25 hod. sa budeme spoločne modliť májovú pobožnosť Loretánske litánie

   

 • Biblické stretnutie

  V utorok 28.4.2015 po večernej sv.omši bude na fare biblické stretnutie.Všetkých Vás srdečne pozývame!

   

 • Sv. spoveď pred 1.piatkom

  Sviatosť zmierenia pred 1. piatkom budú vysluhovať naši kňazi 30. min pred sv. omšami. Na filiálke Na Vŕšku spovedajú v piatok od 17.15 hod.

   

 • Upratovanie kostola

  Na upratovanie kostola na nasledujúci týždeň pred 5.veľkonočnou nedeľou prosíme rodiny Bľachová, Tutková, Urbanová. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k tejto nedeli.

   

 • Manželské ohlášky

   

  OHLÁŠKY:
     
    

  tretí krát:  
     Tomáš KOMENSKÝ
          a Katarína RAŠKOVSKÁ

  prvý krát:  
            Ján IHNÁT
          a Simona KOLEČAVOVÁ

 • Duchovné cvičenia spolupracovníkov školských sestier de Notre Dame

  Spolupracovníčky školských sestier de Notre Dame, ktoré sú združené v Duchovnej rodine pátra Gabriela Schneidera mali minulý víkend duchovné cvičenia v Lomnici. Exercitátorom bol o.Ľuboslav Petričko, gréckokatolícky kňaz, exorcista. Fotografie z tejto akcie si môžete pozrieť v Novom fotoalbume.

   

 • Fotky z farského karnevalu

  Do priečinku Nový fotoalbum boli pridané fotografie z dnešného 2.Farského karnevalu, ktorý sa uskutočnil v katechetickej miestnosti našej farskej budovy. Nálada bola perfektná, detičky úžasné, rodičia utancovaní a všetci v domnení, že vytváranie farského spoločenstva je úžasná vec. Za organizáciu karnevalu ďakujeme naším duchovným otcom, sr.Edite a farskej kapele KRO"C"K, mladým animátorom, grilmajstrom a predovšetkým Pánu Bohu. Nezabudnite na fotografie!

 • Manželské ohlášky

  OHLÁŠKY:

  druhý krát   

   Tomáš KOMENSKÝ

   a Katarína RAŠKOVSKÁ

   

 • Púť do Svätej zeme

  Naša farnosť organizuje farskú  Púť do Svätej zeme (7. dní) v druhej polovici septembra. Záujemcovia nech sa nahlásia čím skôr v sakristii kostola.

   

Novinky

Kontakt

 • Farnosť sv. Františka z Assisi Vranov nad Topľou - Juh
  Nám. Jána Pavla II. 2447/21, 09301, Vranov nad Topľou
 • 057/4464370

Fotogaléria