Farnosť sv. Františka z Assisi Vranov nad Topľou - Juh
Hlavná stránka

Vitajte na stránkach farnosti

sv. Františka z Assisi vo Vranove nad Topľou - Juh

Novinky

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ SV.FRANTIŠKA Z ASSISI

Nasledujúci víkend pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na našu Odpustovú slávnosť sv. Františka z Assisi. Program odpustovej slávnosti je spojený s duchovnou obnovou našej farnosti a začína od štvrtku.Z dôvodu odpustu budú pozmenené aj časy sv. omší. V nedeľu bude vo farskom kostole sv. omša ráno o 8.30 a potom odpustová o 10.30 hod. Večerná sv. omša nebude. Sv. omše Na Vŕšku a Rodinnej oblasti budú v nedeľu ráno o 8.00 hod.

Manželské ohlášky

Ohlasujú sa prvý krát:
Pavol ALŽO  a Katarína BUDOVÁ

Peter TRUCHAN  a Martina TUTKOVÁ

 

 

 

Adorácia na 1. piatok mesiaca

Adorácia na 1. piatok mesiaca začne o 15.00 hod. zároveň sa spoločne pomodlime Korunku k Božiemu milosrdenstvu.Ukončenie adorácie bude po večernej sv. omši.

 

Október- mesiac sv.ruženca.Modlíme sa aj Deviatnik k sv.Františkovi z Assisi

Od stredy 1. októbra začína Mesiac sv. ruženca. Ruženec sa budeme spoločne modliť o 18.00 hod.  Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v rodine alebo nábožnom združení. Na získanie odpustkov sa stanovuje: päť desiatkov ruženca, pri ktorých je potrebné pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách. Taktiež je potrebné splniť aj ostatné podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. otca. Tento týždeň sa po modlitbe sv. ruženca,pred sv. omšami modlíme aj Deviatnik k sv. Františkovi z Assisi.

Sviatosť zmierenia pred 1. piatkom a odpustovou slávnosťou

Sviatosť zmierenia pred 1. piatkom a odpustovou slávnosťou budú vysluhovať naši kňazi ráno od 6.00 hod. a popoludní od 17.30 hod. Na filiálke Na Vŕšku budú spovedať v stredu od 18.30 hod.

 

Veľké upratovanie kostola pred odpustovou slávnosťou!

V pondelok 29.9.2014 o 9.00 hod bude veľké upratovanie kostola pred odpustovou slávnosťou. Prosíme všetkých, ktorí majú v tento deň voľno, aby prišli pomôcť pri upratovaní nášho Božieho domu.Vopred ďakujeme.

 

Upratovanie kostola

Na upratovanie kostola na nasledujúci týždeň pred našou odpustovou slávnosťou prosíme rodiny Dargajová, Katicová, Mitrová. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k uplynulej nedeli.

 

Farská kancelária- úradné hodiny

Úradné hodiny Farskej kancelárie sú od pondelka do štvrtku od 16:00h-17:00h a v piatok od 10:00h-11:00h.

Celodiecézna púť v Obišovciach

V dňoch 4-5. októbra 2014 sa bude konať celodiecézna púť v Obišovciach.Program je na nástenke

Modlitebné stretnutie Spoločenstva Modlitby matiek

Spoločenstvo modlitieb matiek pozýva na spoločné modlitby ktoré sa uskutočnia od piatku do nedele v Bazilike minor vo Vranove nad Topľou.

 

photo

Streda 1. 10. 2014

Počet návštev: 1843317