Farnosť sv. Františka z Assisi Vranov nad Topľou - Juh
Hlavná stránka

Vitajte na stránkach farnosti

sv. Františka z Assisi vo Vranove nad Topľou - Juh

Novinky

19.10.2014- Koniec synody o rodine.Blahorečenie pápeža Pavla VI.

Pri dnešnej eucharistickej slávnosti na Námestí sv. Petra, ktorá uzavrela III. mimoriadne generálne zhromaždenie Synody biskupov, Svätý Otec František za účasti emeritného pápeža Benedikta XVI. a synodálnych otcov vykonal slávnostný akt blahorečenia Božieho služobníka pápeža Pavla VI.

Medzi 70 tisíckami veriacich z Talianska i zo zahraničia, bolo aj päťtisíc pútnikov z Brescie a tritisíc z Milána. Žiadosť o blahorečenie v rámci predpísaného rítu predniesol Mons. Luciano Monari, biskup Brescie, rodnej diecézy Pavla VI. Životopis Božieho služobníka prečítal postulátor kauzy P. Antonio Marrazzo CSsR. Nasledoval slávnostný výrok Svätého Otca v latinskom jazyku, ktorým povolil liturgickú úctu pápeža Pavla VI. s titulom „blahoslavený“. Ako príslušný deň liturgického slávenia určil 26. september.

K verejnému ucteniu bola potom vystavená relikvia nového blahoslaveného. Priehľadná schránka obsahovala kus bieleho odevu pápeža Pavla VI., na ktorom zostali stopy krvi po pokuse o atentát počas apoštolskej návštevy filipínskej Manily. Útok sa udial dňa 27. novembra 1970 rukou nepríčetného muža. Bodnutie nožom bolo stlmené vďaka duchaprítomnosť okolostojacich.

Pápež František pri bohoslužbe použil biskupskú palicu a kalich Pavla VI. Oblečené mal liturgické rúcho zlatej farby, ktorý kedysi dostal Pavol VI. do daru k 80. narodeninám. Okrem biskupa Brescie Mons. Luciana Monariho a kardinála Giovanniho Battistu Re ako spolurodáka blahoslaveného Pavla VI. boli medzi hlavnými koncelebrantmi predstavitelia synody: generálny relátor kardinál Péter Erdő, predsedajúci delegáti kardináli André Vingt-Trois, Raymundo Damasceno Assis a Luis Antonio Tagle, generálny sekretár kardinál Lorenzo Baldisseri a ďalší.

V závere slávnosti pred modlitbou Anjel Pána Svätý Otec pozdravil pútnikov a delegácie z diecéz Brescia, Miláno a Rím, miest osobitne spojených so životom a službou Giovanniho Battistu Montiniho. Vyzval prítomných verne nasledovať učenie a príklad nového blahoslaveného, o ktorom ďalej povedal:

„Bol zanieteným podporovateľom misií ad gentes. Svedectvom toho je predovšetkým apoštolská exhortácia Evangelii nuntiandi, ktorou chcel prebudiť nadšenie a zaangažovanie pre misiu Cirkvi. Táto exhortácia je stále aktuálna, má plnú aktuálnosť. Je príznačné uvedomiť si tento aspekt pontifikátu Pavla VI. práve dnes, keď sa slávi Svetový deň misií.

Pred vzývaním Panny Márie modlitbou Anjel Pána chcem podčiarknuť hlbokú mariánsku úctu blahoslaveného Pavla VI. Tomuto pápežovi bude kresťanský ľud vždy vďačný za apoštolskú exhortáciu Marialis cultus a za vyhlásenie Panny Márie za „Matku Cirkvi“ pri príležitosti zakončenia II. vatikánskeho koncilu. Nech nám Mária, Kráľovná všetkých svätých, pomáha v našom živote verne uskutočňovať Pánovu vôľu, tak ako to robil nový blahoslavený.“

Nasledovala modlitba Anjel Pána a apoštolské požehnanie. Pred záverečným uctením si oltára pápež František osobne pozdravil emeritného pápeža Benedikta XVI., ktorý počas slávnosti sedel v prvom rade sektoru biskupov. Z otvoreného džípu potom pozdravil veriacich na celom Námestí sv. Petra.

2.Farská šarkaniáda

V nedeľu 26. októbra 2014 sa v našej farnosti o 13.30 hod. uskutoční 2. farská šarkaniáda. Pozývame všetky deti spolu so svojimi rodičmi. Okrem púšťania šarkanov bude pre deti pripravené aj malé športové popoludnie.

 

 

Biblické stretnutie

V stredu 22.októbra 2014 po večernej sv.omši bude na fare Biblické stretnutie.Všetci ste srdečne pozvaní.

Manželské ohlášky

Ohlášky:
Tomáš BARTKO
        a Andrea KUROVSKÁ

        ohlasujú sa prvý krát 

Sviečky za nenarodené deti

Na stolíku vzadu v kostole si môžete zakúpiť sviečky za nenarodené deti. Cena sviečky je 1 euro. Spoločne si tieto sviece zapálime v okne 2. novembra.

 

Nasledujúci víkend- zmena letného času na zimný!!!

Nasledujúci víkend v noci z 25. na 26. októbra sa mení letný čas na zimný. O 03. hod letného času posúvame hodiny na 02. hod. stredoeurópskeho času.Nezabudnite na to!

 

Upratovanie kostola

Na upratovanie kostola na nasledujúci týždeň pred 30.cezročnou nedeľou prosíme chlapcov z Charity. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k uplynulej nedeli.

 

2.Farská šarkaniáda

V nedeľu 26. októbra 2014 sa v našej farnosti poobede uskutoční 2. farská šarkaniáda. Pozývame všetky deti spolu so svojimi rodičmi.

 

 

Pozvánka na slávnosť Dominikánov

Dňa  25. októbra 2014 sa v kostole Dominikánov v Košiciach uskutoční slávnosť pri príležitosti 150. rokov ružencového bratstva pri kostole Dominikánov v Košiciach a 20. rokov Dominikánskeho mariánskeho centra. Program tejto slávnosti nájdete na nástenke.

 

Nasledujúca nedeľa 19.10.2014- MISIJNÁ NEDEĽA- Zbierka na misie

Nasledujúcu nedeľu 19.10.2014 je Misijná nedeľa. V tento deň sa zvlášť modlíme za misie. Zároveň na budúcu nedeľu bude aj zbierka na misie

 

photo

Piatok 24. 10. 2014

Počet návštev: 1857538