Farnosť sv. Františka z Assisi Vranov nad Topľou - Juh
Hlavná stránka

Vitajte na stránkach farnosti

sv. Františka z Assisi vo Vranove nad Topľou - Juh

Novinky

1.Adventná nedeľa- požehnanie adventných vencov, Zbierka na charitu

Nasledujúcu nedeľu začína nový liturgický rok 1. adventnou nedeľou. Požehnanie adventných vencov a adventných sviečok bude pri všetkých sv. omšiach. Je potrebné, aby ste svoje vence, či sviece priniesli pred sv. omšou pred oltár. Zároveň na budúcu nedeľu bude jesenná zbierka na charitu.

 

Svätoondrejské kňazské rekolekcie

V sobotu 29. novembra sú v Košickej katedrále kňazské rekolekcie pri príležitosti sviatku sv. Ondreja apoštola,      patróna našej arcidiecézy. Otec arcibiskup Mons. Bernard Bober pozýva na túto slávnosť všetkých veriacich. Slávnostná sv. omša bude v katedrále o 10.00 hod. Autobus na túto slávnosť pôjde o 8.00 hod. Prosíme záujemcov, aby sa nahlásili v sakristii kostola.

Deviatnik k sv. Ondrejovi

Pred večernou sv. omšou  (17.55 hod.) sa modlíme Deviatnik k sv. Ondrejovi patrónovi našej arcidiecézy

 

Upratovanie kostola

Na upratovanie kostola na nasledujúci týždeň pred 1.adventnou nedeľou prosíme rodiny Harakaľová, Prekrestová, Rákocyová. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k uplynulej nedeli.

 

Blahoželanie k životnému jubileu

Dnes 17.11.2014 sa pán dekan František Šándor dožíva životného jubilea 60 rokov. Bol to on, ktorý túto farnosť viedol od jej začiatku. Bol tým nástrojom v Božích rukách, ktorý budoval kostol i spoločenstvo zároveň. Za jeho skutkami i slovami sa i teraz skrýva múdrosť, ktorá pramení z Božej múdrosti. Nikdy nehľadal obdiv u ľudí, ba naopak, vždy sa snažil byť ľuďom k dispozícii. Aj keď už vyše 10 rokov nepôsobí v našej farnosti (je dekanom v košickej katedrále sv. Alžbety), myslíme naňho v modlitbách a vyprosujeme mu Božie požehnanie v jeho povolaní, ochranu Božej Matky, sv. Františka z Assisi i sv. Alžbety.

Týždeň Cirkvi pre mládež


8. Od 15. do 22.novembra 2014 na Slovensku prebieha Týždeň Cirkvi pre mládež. V rámci tohto týždňa sa          v Košickej arcidiecéze ponúkajú mladým tieto aktivity: Kríž Svetových dní mládeže putujúci po Európe: Súčasťou putovania kríža je aj Ikona Salus Populi Romani (Panna Mária - ochrankyňa). 16.11. (nedeľa) – kríž bude vystavený k ucteniu v katedrále sv. Alžbety od 10.30 do 14.45  17.11. (pondelok) – kríž bude vystavený k ucteniu vo farnostiach mesta Prešov: 17.00 - 20.30 Konkatedrála sv. Mikuláša v Prešove – sv. omša,  hudobno-dramatické pásmo Premenená bolesť. 18.11 (utorok)  Godzone v Košiciach o 19.00 hod.

Aktivity týždňa Cirkvi pre mládež v našej farnosti

Nedeľa 16.11.2014- Aktivity pre mládež a birmovancov v areáli fary od 15.00h

Utorok 18.11.2014- Účasť na evanjelizačnom koncerte Godzone 2014 v hale Cassovia v Košiciach. Odchod autobusu je o 16.00h!!!

Piatok 21.11.2014- Mládežnícka adorácia po večernej sv.omši

Všetci duchom mladí sú srdečne pozvaní!!!

Kňazské rekolekcie na sviatok sv.Ondreja- autobus veriacich

V sobotu 29. novembra sú v Košickej katedrále kňazské rekolekcie pri príležitosti sviatku sv. Ondreja apoštola,patróna našej arcidiecézy. Otec arcibiskup Mons. Bernard Bober pozýva na túto slávnosť všetkých veriacich. Slávnostná sv. omša bude v katedrále o 10.00 hod. Autobus na túto slávnosť pôjde o 8.00 hod. Prosíme záujemcov, aby sa nahlásili v sakristii kostola najneskôr do budúcej nedele.
 

Nedeľa Krista Kráľa

Nasledujúcu nedeľu 23.11.2014 na Slávnosť Krista Kráľa sa koná obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. V našej farnosti túto obnovu vykonáme krátkou adoráciou pri každej sv. omši. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia určenej na sviatok Krista Kráľa, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

Odchod autobusu na Godzone

Odchod autobusu pre mladých na Godzone je v utorok o 16.00 hod spred farského kostola. Poplatok je 2.50 eur.

 

photo

Štvrtok 27. 11. 2014

Počet návštev: 1877940