Navigácia

Kontakt

 • Farnosť sv. Františka z Assisi Vranov nad Topľou - Juh
  Nám. Jána Pavla II. 2447/21, 09301, Vranov nad Topľou
 • 057/4464370

Utorok 4. 8. 2015

Anketa

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

Vitajte na EduPage

Drahí veriaci,

upravili sme pre vás, na dobu skúšobnú, našu farskú stránku.Ak by ste mali dotazy k jej novému šatu,informujte nás na adrese casopispoverello@gmail.com

 

Novinky

 • Pozmenené časy nedeľných sv.omší na filialkách nasledujúcu nedeľu(9.8.)!!!

  Nasledujúcu nedeľu 9.8.2015 budú pozmenené časy sv.omší na filiálkach. Na Vŕšku bude sv.omša o 9:00h a v kaplnke na Rodinnej Oblasti o 8:00h!!! Všimnite si túto zmenu!

   

 • Štedrá pomoc pre 3.Farský deň

  Nakoľko sa blíži 3. farský deň, prosíme Vás o finančnú podporu na tento cieľ. Zároveň prosíme aj o iné formy sponzorskej podpory (darčeky pre deti, minerálky a pod).

   

 • Púť mužov Košickej arcidiecézy do Gaboltova

  Dňa 23. augusta (nedeľa) sa uskutoční Púť mužov Košickej arcidiecézy do Gaboltova.Záujemcovia (chlapi, otcovia) nech sa prihlásia v nasledujúcich dňoch v sakristii kostola. V prípade dostatočného záujmu objednáme autobus pre našu farnosť. 

  Prinášame aj program:

 • Sviatosť zmierenia pred 1. piatkom

  Sviatosť zmierenia pred 1. piatkom budú naši kňazi vysluhovať ráno od 6.00 hod a popoludní od 18.00. Na filiálke Na Vŕšku budú spovedať v piatok 7.8.2015 od 17.00  hod.

   

 • Tohtotýždňové adorácie

  V nedeľu 2.8.2015 o 15.00 hod bude adorácia na 1. nedeľu v mesiaci. Adorácia na 1. piatok v mesiaci začne o 15.00 hod modlitbou Korunky k B. milosrdenstvu.

   

 • Upratovanie kostola

  Na upratovanie kostola na nasledujúci týždeň pred 19.cezročnou nedeľou prosíme rodiny: Balberčáková, Stoláriková, Bižová. Ďakujeme tým ro-dinám, ktoré upratovali kostol k uplynulej nedeli.

   

 • Manželské ohlášky


    OHLÁŠKY
             
                  tretíkrát       


            Jozef POČEKAJLO
   
        a Katarína KRAJNÍKOVÁ

             druhýkrát      

 • Porciunkulové odpustky

  Nasledujúcu nedeľu 2. augusta je možnosť získať vo farských kostoloch úplné odpustky „Porciunkuly“. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána (Otče náš) a vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť aj tri podmienky: sv.spoveď, sv.prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca.

 • Spoveď chorých pred 1.piatkom

  Spovedanie chorých doma pred 1. piatkom, ku ktorým chodí p. kaplán Nemec, bude tento piatok 31.7. v bežnom čase.

   

 • Zisťujeme záujem o Púť mužov v Gaboltove

  Dňa 23. augusta (nedeľa) sa uskutoční Púť mužov košickej arcidiecézy do Gaboltova. Záujemcovia (chlapi, otcovia) nech sa prihlásia   v nasledujúcich dňoch v sakristii kostola. V prípade dostatočného záujmu objednáme autobus pre našu farnosť.

   

 • Prosíme o podporu Farského dňa!

  Nakoľko sa blíži 3. farský deň, prosíme Vás o finančnú podporu na tento cieľ. Zároveň prosíme aj o iné formy sponzorskej podpory (darčeky pre deti, minerálky a pod).

   

 • 2. blok sobášnych náuk

  Dávame do pozornosti snúbencom, ktorí uzatvoria sv. manželstva v nasledujúcich mesiacoch, že v sobotu 1. 8. sa uskutoční 2. blok sobášnych náuk (Prikázania, Sviatosti) s kňazom. Náuky začnú o 9.00 hod.v katechetickej miestnosti.

   

 • Upratovanie kostola

  Na upratovanie kostola na nasledujúci týždeň pred 18.cezročnou nedeľou prosíme rodiny: Harakaľová, Prekrestová, Rákocyová. Ďakujeme tým rodinám, ktoré upratovali kostol k uplynulej nedeli.

   

 • Počas leta je farská kancelária zatvorená!

  Počas letných prázdnin bude farská kancelária zatvorená. Krsty, sobáše, pohreby a inú dokumentáciu vybavia naši kňazi po večerných sv. omšiach počas týždňa.

   

Novinky

Kontakt

 • Farnosť sv. Františka z Assisi Vranov nad Topľou - Juh
  Nám. Jána Pavla II. 2447/21, 09301, Vranov nad Topľou
 • 057/4464370

Fotogaléria