Farnosť sv. Františka z Assisi Vranov nad Topľou - Juh
Hlavná stránka

Vitajte na stránkach farnosti

sv. Františka z Assisi vo Vranove nad Topľou - Juh

Novinky

17.výročie konsekrácie nášho farského chrámu- 2.Farský deň(Farfest)

17. 8. 2014

Do galérie 17.výročie konsekrácie nášho farského chrámu- 2.Farský deň(Farfest) boli pridané fotografie z dnes tak významného dňa pre našu farnosť.Veľká vďaka patrí Pánu Bohu,že držal nad nami ochrannú ruku.Pánu dekanovi,ako iniciátorovi myšlienky farského dňa,ďakujeme za trpezlivosť,veľké srdce i menežovanie celého dňa.O.Marekovi Kunderovi za "skrčenie 50-eurovky" počas kázne i za to,že nám tak pôsobivým a zároveň jednoduchým zapamätateľným spôsobom priblížil,prečo sa stavajú kostoly, prečo nás má Boh rád aj "pokrčených" a bez rozdielu,až každý jeden z nás pocítil toho "génia loci"- "ducha miesta". Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapríčinili o zdarný priebeh 2.Farského dňa- od kostolníčky, cez miništrantov,pani aranžérku, pána kantora, zboru sv.Františka z Assisi, farskej kapele, ktorá sa mimochodom zlepšuje od podujatia k podujatiu, FPR, pánom kurátorom i grilmajstrovi Petrovi,pánom kaplánom Marekovi a Petrovi i ostatným prítomným kňazom, našim sestričkám de Notre dame a mnohým ďalším. Pán Boh zaplať a vynahraď

Púť mužov v Gaboltove

Už nasledujúcu nedeľu 24.8.2014 sa uskutoční ďalšia 12. púť mužov na pútnickom mieste v Gaboltove.Prinášame program:

Týždeň modlitieb za pokoj vo svete a zmierenie medzi národmi

Od 15.8. – 22.8. prebieha týždeň modlitieb za pokoj vo svete a zmierenie medzi národmi. Modlitbu na tento úmysel nájdete aj v našom farskom časopise. Adorácia na tento úmysel za pokoj vo svete bude vo farskom kostole sv. Františka vo štvrtok od 17.30 hod.a Na Vŕšku v piatok od 17.15 hod. Všetkým Vás povzbudzujeme k účasti    na tejto poklone, aby sme sa zjednotili s veriacimi z celého sveta.

Manželské ohlášky

 Manželské ohlášky:
 Dominik Šelmeci a Mária ČIŽMÁRIKOVÁ
   ohlasujú sa 3x

Ondrej KOŠČÍK a Naďa MARCINČINOVÁ
   ohlasujú sa 1x
    

 

Milodary na kostol

 Na kostol obetovali birmovanci 130 eur. Bohuznáma rodina 90 eur a Bohuznáma 15 eur. Bohuznámi obetovali na potreby farského dňa: 3x 20 eur, 2x 15 eur a 4x 10 eur. Pán Boh zaplať za vaše milodary.

 

Upratovanie kostola

Na upratovanie kostola na nasledujúci týždeň pred 21.cezročnou nedeľou prosíme rodiny Drábová, Gombitová, Tomášová, Hrehová. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k uplynulej nedeli.

 

Nedeľa 17.8.2014- 17.výročie konsekrácie nášho farského chrámu- 2.FARSKÝ DEŇ

V nedeľu 17. augusta je v našej farnosti výročie konsekrácie nášho farského kostola sv. Františka z Asissi.  Slávnostná sv. omša bude od 9.30 a celebrovať ju bude vdp. Marek Kunder, farár Vranov-Čemerné.
Zároveň sa pri tejto príležitosti  uskutoční  Farský deň,  (Farfest), ktorý začne  o 15.30 hod. Pre všetkých účastníkov je pripravené občerstvenie. Všetkých Vás srdečne pozývame.

Nedeľa 17.8.2014- Zmeny v programe sv.omší vo farnosti a filialkách

Nasledujúcu nedeľu 17.8.2014 z dôvodu farského dňa nebude večerná sv. omša.Sv. omše na filiálkach: Rodinná oblasť – sobota 17.00 hod. (s platnosťou na nedeľu), Na Vŕšku – nedeľa 8.00 hod.

 

Manželské ohlášky

Manželské ohlášky:
 Dominik ŠELMECI a  Mária ČIŽMÁRIKOVÁ
          ohlasujú sa 1x
   

 

Upratovanie kostola

Na upratovanie kostola na nasledujúci týždeň pred Výročím konsekrácie nášho farského chrámu prosíme rodiny Fialová, Martonova, Strmeňova. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k uplynulej nedeli.

 

photo

Piatok 22. 8. 2014

Počet návštev: 1818638