Farnosť sv. Františka z Assisi Vranov nad Topľou - Juh
Hlavná stránka

Vitajte na stránkach farnosti

sv. Františka z Assisi vo Vranove nad Topľou - Juh

Novinky

Veľká noc 2014

14. 4. 2014

Do galérie Veľká noc 2014 boli pridané fotografie zo slávenia Kvetnej nedele.Postupne počas Veľkej noci budeme album aktualizovať.

Úplné odpustky- podmienky

Úplné odpustky: podmienky - sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca

Zelený štvrtok – pri záverečnej adorácii počas spevu Ctíme túto Sviatosť slávnu...
Veľký piatok – pri  poklone sv. kríža
Veľkonočná vigília – obnovenie krstných sľubov
Veľkonočná nedeľa – požehnanie Sv. Otca Františka Urbi et Orbi

Svätenie veľkonočných jedál

Svätenie veľkonočných jedál bude takto:  

Farský kostol – sobotu o 16.30 hod. (v priestore farského dvora za  kostolom)           
          -  nedeľa 7.00 hod. (v kostole)

Filiálka Na Vŕšku – sobota po večerných obradoch

Filiálka Rodinná oblasť – v nedeľu o 8.00 hod.

Nezabudnite sviece na veľkonočnú vigíliu!

 V sobotu na slávenie veľkonočnej vigílie je potrebné priniesť si sviece na obnovenie krstných sľubov
    

 

Poklona pri Božom hrobe

Sviatosť oltárna v Božom hrobe bude vystavená v piatok do 20.00 hod. a v sobotu od 8.00 hod do veľkonočnej vigílie.Začiatok adorácie bude na Bielu sobotu spojený s modlitbou ranných chvál na ktorú Vás pozývame v čo najväčšom počte

Veľký piatok- Deň prísneho pôstu

Na Veľký piatok upozorňujeme na prísny pôst – zdržiavanie sa mäsitých pokrmov. Iba raz do dňa sa môžeme najesť dosýta, okrem toho ešte dvakrát možno niečo menšie zjesť.

 

Veľký piatok- 2.Celomestská krížová cesta

Srdečne vás všetkých pozývame na Veľký Piatok na pobožnosť Krížovej cesty, ktorá sa začne o 9.30 hod.v Bazilike na Severe a povedie mestom do nášho farského kostola sv. Františka. Bude to spoločná pobožnosť        pre veriacich z oboch našich farností a celého Vranova.

 

Spovedanie chorých pred Veľkou nocou

Spovedať chorých pred Veľkou nocou pôjdu naši kňazi v utorok 15.apríla 2014 od 9:00h.

 

Spoveď "cezpoľných" pred Veľkou nocou

Od pondelka 14.4.2014 budú naši kňazi spovedať našom farskom kostole 30. min.pred sv. omšou už len tých, ktorí pricestujú zo zahraničia.

 

Prvé ohlášky

Ohlášky po prvý krát:

Dušan ADAM a Zuzana ČORBOVÁ 

a Tomáš BUMBERA a Diana BOHUCKÁ

photo

Štvrtok 17. 4. 2014

Počet návštev: 1733697