Farnosť sv. Františka z Assisi Vranov nad Topľou - Juh
Hlavná stránka

Vitajte na stránkach farnosti

sv. Františka z Assisi vo Vranove nad Topľou - Juh

Novinky

Rodinná liturgia štedrej večere

ŠTEDRÁ VEČERA

(rodinná liturgia)

ÚVOD

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Otec alebo matka:

Dnes oslavujeme Vianoce – sviatky narodenia nášho Pána Ježiša. Ježiš sa narodil, aby priniesol dobro, lásku a pokoj do našej rodiny. V túto chvíľu zavítal aj k nám.

Mária, Ty si matkou narodeného Božieho Syna. Chceme Ťa celá naša rodina pozdraviť:

FARSKÁ VESELICA

28. 12 2014 sa o 18.00 v miestnosti na Vŕšku uskutoční Farská veselica. Mladí pozývajú všetky rodiny, manželov, i rovesníkov, aby sa spolu zabavili pri krátkych scénkach, súťažiach a hlavne pri živej hudbe (na svoje si prídu tí, ktorým sa páčia ľudovky, "repeťácke" i moderné piesne. Sviatok Svätej rodiny sa tak stane príležitosťou na vytvorenie jednoty, zotierania rozdielov a hľadanie toho spoločného. Chcete byť aj vy pri tom, keď môžeme vytvoriť sobnejšie vzťahy v našej farskej rodine?

Jasličková pobožnosť

Vo štvrtok na sviatok Narodenia Pána pozývame všetky deti na Jasličkovú pobožnosť o 14.30 hod do nášho farského kostola   

 

Betlehemské svetlo

Betlehemské svetlo si môžete prísť zažať do kostola od pondelka večer do utorka večer (22.12.-23.12.)

 

Nedeľa Sv.rodiny- Obnova manželských sľubov a požehnanie rodín

Nasledujúcu nedeľu (28.12.2014) na Sviatok Svätej rodiny bude pri všetkých sv. omšiach Obnovenie manželských sľubov a požehnanie rodín. Je potrebné, aby manželia boli počas sv. omše spolu so svojimi deťmi.

 

„Urbi et Orbi“- „mestu a svetu“

Vo štvrtok 25.12. na Božie narodenie bude  presne napoludnie o 12:00 hod. udeľovať Sv. Otec František pápežské požehnanie „Urbi et Orbi“- „mestu a svetu“. Za obvyklých podmienok môžeme získať pri pozeraní alebo počúvaní priameho prenosu úplné odpustky.

 

Večerná sv.omša na Štefana nebude!

Na sviatok sv. Štefana (piatok) nebude večerná sv. omša v našom kostole.

 

V dvojčísle Poverella nájdete Rodinnú modlitbu Štedrej večere

Vo farskom časopise Vám ponúkame Rodinnú modlitbu Štedrej večere a upozorňujeme Vás, že časopis vychádza dnes ako dvojčíslo, kde budú oznamy až do 4. januára.

Úplné odpustky

Úplné odpustky môžeme získať:
31. december pri ďakovnej pobožnosti, ak sa zúčastníme na speve Teba, Bože chválime  
1. január pri účasti na speve alebo recitovaní Hymnu Veni, Creator, Spiritus – Príď Duchu Svätý tvorivý.

 

Prvá adorácia v novom roku a sv.spoveď

V piatok 2.1.2015  bude adorácia vo farskom kostole od 15.00 hod. a začne Korunkou k B. milosrdenstvu.

V tomto prvopiatkovom týždni budú aj naši kňazi spovedať pred sv.omšami.

photo

Pondelok 22. 12. 2014

Počet návštev: 1896369