Navigácia

Kontakt

 • Farnosť sv. Františka z Assisi Vranov nad Topľou - Juh
  Nám. Jána Pavla II. 2447/21, 09301, Vranov nad Topľou
 • 057/4464370

Streda 27. 5. 2015

Anketa

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

Vitajte na EduPage

Drahí veriaci,

upravili sme pre vás, na dobu skúšobnú, našu farskú stránku.Ak by ste mali dotazy k jej novému šatu,informujte nás na adrese casopispoverello@gmail.com

 

Novinky

 • Predmanželské náuky s kňazom

  Predmanželské náuky s kňazom budú v našej farnosti 20. júna (sobota). Prosíme snúbencov, ktorí majú sobáš v druhej polovici roka, aby absolvovali tieto náuky.

   

 • Arcidiecézne stretnutie miništrantov

  Dnes,t.j. v sobotu 23.mája, sa v Prešove uskutočnilo Arcidiecézne stretnutie miništrantov s o.Arcibiskupom Mons.Bernardom Boberom. Aj naša farnosť mala zastúpenie 11  "chlapcov viery", ktorí mohli prežiť slávnostnú sv.omšu s o.Arcibiskupom, interview, spoločný obed a poobedňajší program. Chlapci tak mali bohaté zážitky a spolu so svojimi "kolegami" mohli zdieľať spoločné zážitky spoza oltára. Fotografie z tejto milej akcie si môžete pozrieť v Novom fotoalbume.

 • Záverečná skúška birmovancov

  Birmovanci, ktorí idú 7. júna 2015 na birmovku budú mať záverečné preskúšanie v pondelok 1. júna po večernej sv. omši.

   

 • Biblické stretnutie

  V utorok 26.5.2015 po večernej sv. omši bude na fare biblické stretnutie, na ktoré vás srdečne pozývame.

   

 • Začiatok Obdobia cez rok II.- ANJEL PÁNA

  Nedeľou Zoslania Ducha Svätého sa končí Veľkonočné obdobie a začína Obdobie cez rok II., čo je časovo najdlhšie liturgické obdobie v roku. Od turíčneho pondelka sa modlíme modlitbu Anjel Pána.

   

 • Manželské ohlášky


  OHLÁŠKY

          tretí krát  
    Radomír SMETANA
   a Lenka BINDASOVÁ

   
        Michal KATIN
     a Nikola SOTÁKOVÁ

   

   

 • Zbierky a milodary

  Zbierka na katolícke masmédiá bola v našej farnosti 595,74 eur. (Sv. František 413,85, Na Vŕšku 139,10, Rod. oblasť 42,79 eur).  Prvoprijímajúce deti ZŠ Juh a CSŠ sv. Dominika venovali na kostol 50 eur. Pán Boh zaplať za vaše milodary.

   

 • Upratovanie kostola

  Na upratovanie kostola na nasledujúci týždeň pred Nedeľou Najsvätejšej Trojice prosíme rodiny Dargajová, Katicová, Mitrová. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali tento týždeň.

 • Odpustky na slávnosť Zoslania Ducha Svätého

  ODPUSTKY: Veriaci, ktorý sa zúčastní na slávnosť Zoslania Ducha Svätého na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator Spiritus, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.

   

 • Turíčna vigília

  V sobotu 23.mája 2015 večer o 19.00 hod. Vás pozývame na Turíčnu vigíliu, ktorá bude v našom farskom kostole.

   

 • Moderovaná adorácia

  V piatok 22.mája 2015 po večernej sv. omši bude moderovaná adorácia. Všetci ste srdečne pozvaní!

   

 • Modlitby pred sv.omšami

  Pred sv. omšami o 18.25 hod. spoločne modlíme  Deviatnik k Duchu Svätému a májovú pobožnosť Loretánske litánie.

   

 • Letné kántrové dni

  V stredu, piatok a sobotu sú Letné kántrové dni. Obsahom letných kántrových dní sú Prosby za jednotu kresťanov, alebo Za duchovné povolania.

   

 • Upratovanie kostola

  Na upratovanie kostola na nasledujúci týždeň pred nedeľou Zoslania Ducha Svätého prosíme rodiny Maximovičová, Lajčáková, Rožová.

   

Novinky

Kontakt

 • Farnosť sv. Františka z Assisi Vranov nad Topľou - Juh
  Nám. Jána Pavla II. 2447/21, 09301, Vranov nad Topľou
 • 057/4464370

Fotogaléria